לוח זמנים

יום ראשון – 13.5.18

שעה נערים נערות
14:00   יידוי פטיש
15:05 יידוי פטיש  
16:00   קפיצה במוט
16:05 קפיצה משולשת  
16:10 זריקת דיסקוס  
16:45 100 מטר (הזמנה)  
16:52   100 מטר (הזמנה)
17:00

טקס פתיחה

17:05   קפיצה לרוחק
17:10   קפיצה לגובה
17:15   זריקת דיסקוס
17:30   400 מ' משוכות
17:40 הדיפת כדור ברזל  
17:45 400 מ' משוכות  
18:00   100 מטר
18:07 100 מטר  
18:20 קפיצה במוט 1500 מטר
18:20   הטלת כידון
18:30 1500 מטר  
18:50 קפיצה לגובה 100 מ' משוכות
18:55 קפיצה לרוחק  
19:00   הדיפת כדור ברזל
19:05 110 מ' משוכות  
19:15   400 מטר
19:22 400 מטר  
19:25 הטלת כידון  
19:30   3000 מטר
19:45 3000 מטר  
20:00   100x4 מטר
20:10 100x4 מטר